Có sẵn tối nay

Chọn Phòng Cho Kỳ Nghỉ Của Bạn

-
+
-
+
-
+

Welcome to Castlelodge Guest House

Castlelodge Guest House is situated at Market Square, just off the Main Street in the Town. Castlelodge has 9 Twin Ensuite Rooms with TV, extra beds can be added to room on request. Breakfast served every morning and parking is outside with boat & store sheds also available during fishing season.
 
Castlelodge Guest House is 1 minute walk to Town Centre, 1 minute walk to Lough Muckno and 1km from Concra Woods 18 Hole Championship Golf Club. Group Rates Available - Fishing, Golfers, Wedding parties and special occasions.
 

Chỗ ở của chúng tôi

Chỗ ở có sẵn tại Castlelodge Guest House
 

Ensuite Rooms

Castlelodge has 9 Well Equipped Ensuite Bedrooms.
 

Bed & Continental Breakfast

Continental Breakfast is served every morning at the property.
 

Free Parking

Free parking is available at the property.
 

Ideal Location

Situated at Market Square, just off the Main Street in the Town.

Ideally Located

Castlelodge Guest House is 1 minute walk to Town Centre, 1 minute walk to Lough Muckno and 1km from Concra Woods 18 Hole Championship Golf Club.
Group Rates Available - Fishing, Golfers, Wedding parties and special occasions.
 

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách